telefon: +4740007370

Vilkår og Betingelser

1. Generelle bestemmelser
1.1. Denne Brukeravtalen (heretter referert Til Som Avtalen) refererer til nettstedet som ligger på .
1.2. Avtalen regulerer forholdet Mellom Nettstedadministrasjonen og Brukeren av Dette Nettstedet.
1.3. Nettstedets Administrasjon forbeholder seg retten til å endre, legge til eller slette klausulene i Denne Avtalen når som helst uten å varsle Brukeren.
1.4. Brukeren er personlig ansvarlig for å sjekke Denne Avtalen for endringer i den.
1.5. Bruken av Nettstedet av Brukeren betyr aksept Av Avtalen og endringene som er gjort i Denne Avtalen i sin helhet, uten forbehold og unntak.
1.6. Hvis Brukeren ikke er enig med Avtalen eller dens endringer, er han forpliktet til å slutte å bruke Tjenestene på Nettstedet.
2. Definisjoner av vilkår
2.1. Vilkårene nedenfor har følgende betydning i Forbindelse med Denne Avtalen:
2.1.1. "Nettsted" er En Internett-ressurs som ligger på et domenenavn som utfører sine aktiviteter gjennom En Internett-ressurs og relaterte tjenester.
2.1.1. "Nettstedadministrasjon" - autoriserte ansatte For nettstedadministrasjon som organiserer og (eller) behandler personopplysninger, samt bestemmer formålene med behandling av personopplysninger, sammensetningen av personopplysninger som skal behandles, handlinger (operasjoner) utført med personopplysninger.
2.1.2. "Nettstedbruker" (heretter Referert Til Som Brukeren) er en person som har tilgang til Nettstedet via Internett og bruker Nettstedet.
3. Gjenstand for avtalen
3.1. Emnet i Denne Avtalen er å gi Brukeren tilgang til informasjonen på Nettstedet og / eller tjenestene som tilbys.
3.1.1. Nettstedet gir Brukeren følgende tjenester:
tilgang sammendrag eksempler gratis
tilgang konstruktør sammendrag med muligheten til å nå og åpne (laste ned) EN PDF-fil med et sammendrag som inneholder en logo og / eller vannmerke Av Området på en gratis basis
tilgang til å laste NED EN PDF-fil med sammendrag uten logo og / eller vannmerke På Nettstedet på betalt basis
3.2. Alle tjenester som for øyeblikket fungerer På Nettstedet, samt eventuelle senere modifikasjoner av Dette, er underlagt Denne Avtalen.
3.3. Bruken av materialer og tjenester på Nettstedet er regulert av normer i gjeldende lovgivning.
4. Partenes rettigheter og forpliktelser
4.1. Nettstedet administrasjon har rett til:
4.1.1. Begrense Brukerens tilgang til Nettstedet i tilfelle brudd på vilkårene i Denne Avtalen.
4.1.2. Endre mengden av kostnaden for nettstedstjenestene. Endringer i kostnadene gjelder ikke For Brukere som allerede har betalt for tjenester.
4.1.3. Endre vilkårene for Bruk Av Nettstedet og innholdet på Dette Nettstedet. Endringene trer i kraft fra det øyeblikket Den nye versjonen av Avtalen er publisert på Nettstedet.
4.2. Brukeren har rett til å:
4.2.1. Bruk alle tjenestene som er tilgjengelige på Nettstedet.
4.2.2. Bruk Nettstedet utelukkende for de formål og på den måte Som Er fastsatt I Avtalen og ikke forbudt ved lov.
4.3. Brukeren er forbudt å:
4.3.1. Forstyrre Riktig funksjon Av Nettstedet.
4.3.2 Få uautorisert tilgang til Funksjonene eller tjenestene På Nettstedet, samt andre systemer eller nettverk relatert til Dette Nettstedet.
4.3.3. Forsøke å få informasjon om andre Brukere av Nettstedet.
5. Bruk av nettstedet
5.1.Nettstedet eies og drives av Nettstedet Administrasjon.
5.2.Innholdet på Nettstedet kan ikke kopieres, publiseres, reproduseres, overføres eller distribueres på noen måte, samt legges ut på det globale Internett uten skriftlig samtykke fra Nettstedets Administrasjon.
5.3.Innholdet på Nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, samt andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranserett.
6. Ansvar
6.1. Nettstedet Administrasjonen er ikke ansvarlig for:
6.1.1. Forsinkelser eller feil i prosessen med å utføre en operasjon forårsaket av force majeure, samt eventuelle feil i telekommunikasjon, datamaskin, elektrisk og andre relaterte systemer.
6.1.2. Handlinger av overføringssystemer, banker, betalingssystemer og forsinkelser knyttet til driften.
7. tvisteløsning
7.1. I tilfelle uenigheter eller tvister mellom Partene i Denne Avtalen, er en obligatorisk betingelse før søknad til retten å sende inn krav(et skriftlig forslag til frivillig løsning av tvisten).
7.2. Mottakeren av kravet innen 30 kalenderdager fra datoen for mottakelsen, informerer søkeren om kravet skriftlig om resultatene av behandlingen av kravet.
7.3. Hvis det er umulig å løse tvisten på frivillig basis, har Begge Parter rett til å søke om retten for beskyttelse av deres rettigheter, som er gitt til dem i henhold til gjeldende lovgivning.