telefon: +4740007370

personvern

Denne Personvernpolitikken For Personopplysninger (heretter Referert Til Som Personvernpolitikken) gjelder for all informasjon som nettstedet kan motta Om Brukeren under bruk av nettstedet.
1. DEFINISJON AV VILKÅR
1.1 følgende vilkår brukes i Denne Personvernerklæringen:
1.1.1. "Nettstedadministrasjon (heretter Kalt Nettstedadministrasjon)" - autoriserte ansatte i nettstedadministrasjonen, som handler på vegne av, som organiserer og (eller) behandler personopplysninger, samt bestemmer formålene med behandling av personopplysninger, sammensetningen av personopplysninger som skal behandles, handlinger (operasjoner) utført med personopplysninger.
1.1.2. "Personopplysninger" betyr all informasjon som direkte eller indirekte er relatert til en bestemt eller identifiserbar enkeltperson(gjenstand for personopplysninger).
1.1.3. "Behandling av personopplysninger" betyr enhver handling (operasjon) eller sett av handlinger (operasjoner) utført med eller uten bruk av automatiseringsverktøy med personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, systematisering, akkumulering, lagring, avklaring (oppdatering, endring), utvinning, bruk, overføring (distribusjon, levering, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger.
1.1.4. "Konfidensialitet av personopplysninger" er et obligatorisk krav For Operatøren eller annen person som har tilgang til personopplysninger for å forhindre spredning uten samtykke fra emnet for personopplysninger eller tilstedeværelse av andre juridiske grunner.
1.1.5. "Nettstedbruker (heretter? Bruker) " - en person som har tilgang til Nettstedet via Internett og bruker Nettstedet.
1.1.6. "Cookies" er et lite stykke data som sendes av webserveren og lagres på brukerens datamaskin, som webklienten eller nettleseren sender til webserveren i EN HTTP-forespørsel hver gang når du prøver å åpne siden på det tilsvarende nettstedet.
1.1.7. "IP-adresse" er en unik nettverksadresse til en node i et datanettverk bygget VED HJELP AV IP-protokollen.
2. GENERELLE BESTEMMELSER
2.1. Brukerens bruk av nettstedet betyr aksept av Denne Personvernpolitikken og vilkårene for behandling Av Brukerens personopplysninger.
2.2. I tilfelle uenighet med vilkårene I Personvernreglene, Må Brukeren slutte å bruke nettstedet.
2.3.Denne Personvernerklæringen gjelder bare for dette nettstedet. Nettstedet kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for tredjeparts nettsteder Som Brukeren kan klikke på lenker som er tilgjengelige på nettstedet.
2.4. Nettstedadministrasjonen kontrollerer ikke nøyaktigheten av de personlige dataene som Er oppgitt av Nettstedbrukeren.
3. EMNE AV PERSONVERNREGLENE
3.1. Denne Personvernerklæringen fastsetter forpliktelsene Til Nettstedets Administrasjon av nettbutikken for ikke-avsløring og sikring av konfidensialitet av personopplysninger Som Brukeren gir på forespørsel fra Nettstedadministrasjonen ved registrering på nettsiden eller når du bestiller For Kjøp av Varer.
3.2. Personopplysningene som er tillatt å bli behandlet i henhold til Denne Personvernpolitikken, leveres Av Brukeren ved å fylle ut registreringsskjemaet på Nettsiden i seksjonen
og inkluderer følgende informasjon:
3.2.1. etternavn, fornavn, patronymic Av Brukeren;
3.2.2. Brukerens telefonnummer;
3.2.3. e-postadresse (e-postadresse);
3.2.4. leveringsadresse For Varene;
3.2.5. Brukerens bosted.
3.3. Nettstedet beskytter Dataene som overføres automatisk under visning av annonseblokker og når du besøker sider::v IP-adresse;
informasjon fra cookies;
informasjon om nettleseren (eller annet program som gir tilgang til visning av annonser);
tilgang tid;
adressen til siden der annonseblokken er plassert;
referrer (adressen til forrige side).
3.3.1. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til manglende tilgang til deler av nettstedet som krever autorisasjon.
3.3.2. Nettstedet samler statistikk om IP-adressene til sine besøkende. Denne informasjonen brukes til å identifisere og løse tekniske problemer, for å kontrollere lovligheten av finansielle betalinger.
3.4. All annen personlig informasjon som ikke er nevnt ovenfor(kjøpshistorikk, nettlesere og operativsystemer som brukes, etc. er underlagt sikker lagring og ikke-spredning, unntatt som angitt i avsnitt 5.2. og 5.3. Av Denne Personvernerklæringen.
4. FORMÅL MED Å SAMLE INN BRUKERENS PERSONLIGE OPPLYSNINGER
4.1. Nettstedadministrasjonen kan bruke Brukerens personopplysninger til formål:
4.1.1. Identifikasjon Av Brukeren registrert på nettstedet for å bestille og (eller) inngå En Kontrakt for kjøp og salg av varer eksternt Med navnet på nettbutikken.
4.1.2. Gi Brukeren tilgang til personlige ressurser.
4.1.3. Etablering av tilbakemelding med Brukeren, inkludert sending av varsler, forespørsler om bruk av Nettstedet, levering av tjenester, behandling av forespørsler og forespørsler Fra Brukeren.
4.1.4. Bestemme Plasseringen Av Brukeren for å sikre sikkerhet, forebygging av svindel.
4.1.5. Bekreftelse av nøyaktigheten og fullstendigheten av personopplysningene som er oppgitt Av Brukeren.
4.1.6. Opprette en konto for kjøp, hvis Brukeren har avtalt å opprette en konto.
4.1.7. Meldinger Til Brukeren Av Nettstedet Om Ordrestatus.
4.1.8. Behandling og mottak av betalinger, bekreftelse av skatt eller skattefordeler, bestride betalingen, bestemme retten til å motta en kredittlinje Av Brukeren.
4.1.9. Gi Brukeren effektiv kunde-og teknisk støtte i tilfelle problemer knyttet til bruken av Nettstedet.
4.1.10. Gi Brukeren sitt samtykke, produktoppdateringer, spesialtilbud, prisinformasjon, nyhetsbrev og annen informasjon på vegne av eller på vegne av partnerne på nettstedet.
4.1.11. Utføre reklameaktiviteter med Samtykke fra Brukeren.
4.1.12. Gi Brukeren tilgang til nettstedene eller tjenestene til nettstedets partnere for å motta produkter, oppdateringer og tjenester.
5. METODER OG VILKÅR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
5.1. Behandlingen av Brukerens personopplysninger utføres uten tidsbegrensning, på noen lovlig måte, inkludert i personopplysninger informasjonssystemer ved hjelp av automatiseringsverktøy eller uten bruk av slike verktøy.
5.2. Brukeren samtykker i At Administrasjonen Av Nettstedet har rett til å overføre personopplysninger til tredjeparter, spesielt budtjenester, postorganisasjoner, telekommunikasjonsoperatører, utelukkende for å oppfylle Brukerens bestilling på Nettstedet, inkludert levering av Varer.
5.3. Brukerens personopplysninger kan kun overføres til de autoriserte statlige myndighetene på grunnlag og i samsvar med prosedyren fastsatt av lovgivningen .
5.4. Ved tap eller utlevering av personopplysninger informerer Nettstedadministrasjonen Brukeren om tap eller utlevering av personopplysninger.
5.5. Nettstedadministrasjonen tar de nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte Brukerens personlige opplysninger mot uautorisert eller utilsiktet tilgang, ødeleggelse, endring, blokkering, kopiering, distribusjon, samt fra andre ulovlige handlinger fra tredjeparter.
5.6. Nettstedadministrasjonen, sammen Med Brukeren, tar alle nødvendige tiltak for å forhindre tap eller andre negative konsekvenser forårsaket av tap eller avsløring Av Brukerens personopplysninger.
6. FORPLIKTELSER FRA PARTENE
6.1. Brukeren er forpliktet til å:
6.1.1. Gi informasjon om personopplysninger som er nødvendige for å bruke Nettstedet.
6.1.2. Oppdatere, supplere den oppgitte informasjonen om personopplysninger i tilfelle endringer i denne informasjonen.
6.2. Nettstedet administrasjonen er forpliktet til å:
6.2.1. Bruk den mottatte informasjonen utelukkende til de formål som er angitt i klausul 4 i Denne Personvernerklæringen.
6.2.2. For å sikre lagring av konfidensiell informasjon i hemmelighet, ikke å avsløre Uten Skriftlig tillatelse Fra Brukeren, samt ikke å selge, utveksle, publisere eller på andre mulige måter avsløre de overførte personopplysningene Til Brukeren, med unntak av klausul 5.2. og 5.3. Av Denne Personvernerklæringen.
6.2.3. Ta forholdsregler for å beskytte konfidensialiteten Til Brukerens personopplysninger i samsvar med prosedyren som vanligvis brukes til å beskytte denne typen informasjon i den eksisterende forretningsomsetningen.
6.2.4. Å blokkere personopplysninger relatert til den aktuelle Brukeren fra øyeblikket av forespørsel Eller forespørsel Fra Brukeren eller hans juridiske representant eller autorisert organ for beskyttelse av rettighetene til personopplysninger for verifikasjonsperioden, ved identifisering av falske personopplysninger eller ulovlige handlinger.
7. PARTENES ANSVAR
7.1. Nettstedadministrasjonen, som ikke har oppfylt sine forpliktelser, er ansvarlig For Tap Som Brukeren har pådratt Seg i forbindelse med misbruk av personopplysninger, i samsvar med loven, med unntak av tilfellene fastsatt i punkt 5.2., 5.3. og 7.2. Av Denne Personvernerklæringen.
7.2. I tilfelle tap eller avsløring Av Konfidensiell Informasjon, Er Nettstedet Administrasjonen ikke ansvarlig hvis denne konfidensielle informasjonen:
7.2.1. Ble offentlig domene før tap eller avsløring.
7.2.2. Den ble mottatt fra en tredjepart før Den ble mottatt av Nettstedadministrasjonen.
7.2.3. Ble avslørt med Samtykke Fra Brukeren.